sabijies suns

Mentālās aktivitātes suņiem - to veidi un nozīme

Runājot par "suņa nodarbināšanu" - kas ir pirmais, kas ienāk Tavā prātā?
Lielākā daļa cilvēku atbildēs nedomājot - dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, pastaigas, skriešana, spēlēšanās ar mantiņu, liekot skriet tai pakaļ.

Jā, fiziskās aktivitātes ir svarīga ikdienas sastāvdaļa suņu dzīvēs, tomēr nereti saimnieki aizmirst nodrošināt suņiem mentālās aktivitātes, kas ir tik pat, ja ne pat būtiskākas kā fiziskās aktivitātes.

Šeit aprakstīsim kāpēc mentālās aktivitātes suņiem ir tik būtiskas, kā arī aprakstīsim pāris piemērus šāda veida aktivitātēm, kurās liekam suņiem domāt un aktīvi darbināt savas smadzenes, tādā veidā radot sev mentālo nogurumu.

Why is mental exercise important for dogs?
What can happen if your dog doesn't get mental exercise?
Is there such a thing as too much mental exercise?
Can you do both physical and mental exercise together?
Mental exercise examples and ideas
Otherwise, let’s jump in from the beginning!

Kāpēc mentālās aktivitātes ir būtiski iekļaut suņa ikdienā?

Let's put it this way. A mentally stimulated dog is a happy dog.

While it’s important to make sure your dog gets enough physical activity each day, it’s equally important that they get enough mental exercise too.

Believe it or not, mental fatigue can make your dog more tired than physical fatigue. That’s why mental exercise decreases hyperactivity, boredom, and destructive behaviors.

Don’t believe us? Try this experiment ⤵️

One day, give your dog rigorous physical activity, like an extra-long play session or a hike.

Another day, give them a mental game to play (we’ll have plenty of examples later in this article) and see which day they seem more tired.

Let us know in the comments which one makes them snooze harder.

In short, mental exercise gives your dog the outlet they need for extra energy -- and keeps them out of trouble. Which brings us to our next topic…

Kādas var būt sekas, ja mentālās aktivitātes sunim netiek nodrošinātas?

When dogs don’t get enough mental stimulation they get bored.

And when dogs get bored, they get destructive.

And when dogs are destructive, well... we won't go there!

Sidenote: If you find your dog tends to destroy things when you’re gone, this article will be helpful!

Let be clear. Your dog didn’t chew your shoes while you were out because he was mad at you – it’s likely because he was bored and needed stimulation.

If dogs don’t get enough brain exercise, they’re more likely to show digging, excessive barking, and unwanted chewing behaviors.

There’s a very good chance that mental exercise is just the thing your pup needs to kick those unwanted habits (along with some training, as well)!

Vai mentālās aktivitātes var būt par daudz?

With what we just said, you might think “the more, the better!”

But that’s not always the case.

While over-stimulating dogs doesn’t have the same physical impact as overdoing it with physical exercise (joint issues, paw pad wear and tear, etc.), there’s no need to be performing hours of brain games with your pup.

The goal of mental exercise is to engage your dog. Too much of it can have the opposite effect and cause your dog to become bored or frustrated with the activities.

And like we said before when your dog is bored or frustrated, that’s when the trouble can start.

So don’t feel like you need to spend hours on this with your dog – sessions as short as 5-10 minutes can have a meaningful impact.

Remember, it’s the quality, not length, of the activity that will make an impact.

Vai fiziskās aktivitātes var apvienot ar mentālajām?

For pup parents who might be worried about making time for both physical and mental exercise, don’t worry! There are plenty of activities you can do with your pup that satisfy both needs.

Any type of “interactive play” like fetch and tug of war is perfect for getting your pup’s pent-up energy out while also providing mental stimulation.

Challenge your dog with interactive play games.

Surprise them by changing direction frequently, making them guess where you’re going to throw/pull their toys, and have multiple toys in the mix to keep them on their paws!

Mentālo aktivitāšu idejas

Atceries, ka mentālajām aktivitātēm nav jābūt ilgstošām un sarežģītām. Tās ir jāpielāgo konkrētā suņa spējām, lai sniegtu labu mentālo treniņu.

Varianti mentālajām aktivitātēm ir ļoti daudz. Šeit pāris no tiem 👇👇👇

Ostīšanas paklājiņi

Snuffle mats are inexpensive to buy and really easy t o make!

Fill it with high-value treats that will encourage your dog to keep searching through it until they find their reward.

Here’s how to make your own.

Komandu apmācības treniņi

Training sessions are great multi-purpose tools for your dogs. They let you teach your dog new skills, improve listening, give physical exercise, and give mental stimulation.

One of the best routes for a 'mentally-engaging' training session is to work on impulse control and/or trick training!

PS- You can learn over 40 different tricks and impulse control games in the Pupford Academy. Learn more here.

Šķēršļu treniņš

Obstacle courses can be built out of the things you already have in your house.

Gather some chairs, boxes, crates, toys, and whatever else you have available to create a course that makes your dog think and problem solve to get through it.

Here is an obstacle course to inspire you!

Paslēpes

Hide and seek can be played with treats or humans, which is a great way to get kiddos involved.

Be sure to use high-value but low-calorie treats so you can hide multiple around the house and really get your dog searching.

Just get your dog into a sit-stay (or put them in their crate if their stay isn't strong), hide treats (or yourself), and then release them to get them!

Spēle, cīnoties ar garenu mantiņu + komandas

Fetch and tug of war are classic dog games for a reason. It’s an easy way for your dog to get both physical and mental exercise, indoors or out.

Be sure to really make them work here -- get them thinking, predicting, and working to outsmart you.

Gudrās spēles & laizāmie paklājiņi

Puzzle feeders and lick mats are great for incorporating mental stimulation into your feeding routine.

Puzzle feeders are great for kibble-type food, while lick mats are ideal for dehydrated food.

Your pup will have fun, work their brain, and get food -- what’s better than that?!

Foraging Boxes

Foraging boxes are one of the simplest, least expensive puzzle games you can make for your dog. These are a great addition to hide and seek for the ultimate mental and physical workout combo.

Here’s a great example.

Krūžu spēle

Krūžu spēle ir ne vien jautra sunim, bet arī izklaidējoša pašam saimniekam.

Noliec vairākas
The cup game is a lot of fun for your dog, and entertaining for you to watch.

Put multiple cups face down in front of your dog, with a treat in one of them, and let your dog try to figure out which one has the treat.

You’ll probably want to video this… trust us.

Vārdu spēle

Pirmkārt, iemāci savam sunim dažādu mantiņu un citu priekšmetu (ko suns var paņemt mutē) nosaukumus.

Kā to darīt:
1. Paņem mantiņu/priekšmetu - rādi sunim un gaidi, lai suns pieliek degunu pie mantiņas, tad saki tās nosaukumu un iedod gardumu. To atkārto vairākkārt, līdz jūti, ka suns ir sapratis, kas jādara.

2. Sāc gaidīt, lai suns ne tikai paskatās un piebaksta ar degunu pie mantiņas/priekšmeta, bet arī paņem to mutē. Tad saki nosaukumu, iedod gardumu. Atkārto vairākkārt, līdz sunim ir skaidrs uzdevums.

3. Noliec mantiņu blakus sev uz zemes, saki tās nosaukumu, sagaidi, kad suns mantiņu paņem mutē un paņem to no suņa. Paslavē, dod gardumu.

4. Liec mantiņu tālāk prom no sevis, saki tās nosaukumu un gaidi, kad suns tai aizies pakaļ, paņems mutē un atnesīs Tev. Slavē un dod gardumu.

Un te nu nonākam pie - otrkārt, varat sākt spēlēt jau sarežģītāko vārdu spēles daļu - noliec rindiņā dažādas mantiņas/priekšmetus un saki sunim vienu vārdu. Sunim ir jāsaprot, kura mantiņa/priekšmets no tiem visiem ir japaņem un jāatnes saimniekam.

Draudzējamies ar pacietību un mieru, šo spēli spēlējot. Jo spēle nav no vieglākajām. Ļaujam sunim domāt un pielāgojiet spēles sarežģītības pakāpi suņa spējām, lai sunim nerastos frustrācija.

fireworks

Sunim satraukums vai bailes no salūta pastaigas laikā. Kā rīkoties?

Kā rīkoties pastaigas laikā, ja Tavam sunim salūta šāvienu radītie trokšņi rada satraukumu, bailes vai pat izteiktu paniku?

1. Ja suns kļūst nedaudz satraukts par salūta radītajiem trokšņiem, uzreiz pievērsiet suņa uzmanību sev - sāciet ar suni spēlēties vai pasakiet, ka viss ir labi, noglaudiet un, motivējot ar kārumiņu, paprasiet izpildīt kādu komandu un apbalvojiet, tādā veidā novēršot suņa domas no salūta trokšņiem un pievēršot viņu pozitīvākiem notikumiem. Ja pastaigas laikā nav līdzi ne gardumi, ne mantiņa - pasakiet sunim, ka viss ir labi, noglaudiet vai pozitīvi papliķējiet pa sānu, aicinot kopīgi doties tālāk.

sabijies suns

2. Ja suns izrāda izteiktākas bailes par salūta radītajiem trokšņiem, piemēram, nolaiž ausis, asti, sāk trīcēt, sāk riet - nekavējoties rīkojieties un palīdzat sunim nomierināties, ar savu uzvedību parādot, ka viss ir kārtībā. Te atkal būtu svarīgi novirzīt suņa domas prom no salūta radītajiem trokšņiem uz mieru un kaut ko optimistisku - noteikti turpiniet kustību, jo sastingšana radīs vēl tikai lielākas bailes. Pievēršam suņa uzmanību ar sunim labi zināmām - patīkamām komandām, kopīgi kustamies un barojam suni, tādā veidā cenšot novērst suņa domas no iepriekš dzirdētajiem trokšņiem. Varat piedāvāt sunim ēdiena meklēšanas uzdevumu - kur izberat saujiņu gardumu pa zemi, dodat komandu “Meklē”, lai suns ostās un meklē ēdienu, tādā veidā novēršot savas domas uz ko patīkamāku - ostīšanos un gardumu ēšanu. (Ostīšanās suņus nomierina!!!)

3. Ja sunim rodas panikas lēkmes, kad tiek izdzirdēts salūta radīts troksnis, kas izpaužas tā, ka suns “dreb pie visām miesām“, mēģina bēgt uz jebkuru pusi, nedzird un nesaprot vairs ne savu vārdu, ne jebkuru Jūsu teikto komandu - atbalstiet suni, parādot, ka gribat viņam palīdzēt, līdz ar to nevis lieciet sunim sastingt, apstāties, nomierināties, bet gan ļoti ātrā tempā paskrieniet kādu gabaliņu prom no vietas, kur troksnis tika izdzirdēts. Sekojiet līdzi suņa ķermeņa valodai. Ja jūtat, ka suns pēc kādā brītiņa jau kļūst kaut par kripatiņu mierīgāks, tad varat sākt lēnāku pārvietošanos, pievērst suņa uzmanību ar kārumiem, iedot sunim ēdiena meklēšanas - ostīšanās uzdevumu, lai suns nomierinātos pavisam. Taču, ja suns ir tādā panikā, ka vienīgais, kas ir nepieciešams ir tikt mājās vai automašīnā drošībā, tad to arī sunim nodrošiniet. Brīdī, kad suns ir panikā, viņš tāpat nespēs neko iemācīties un pieņem adekvātus pareizus lēmumus. Tāpēc palīdzat sunim ar ātru iešanu vai skriešanu, dodoties prom no vietas, kur izdzirdēts troksnis.

fireworks

Visās situācijās, neatkarīgi no tā cik liels ir suņa satraukuma līmenis - ļoti svarīgi saimniekam ir pašam palikt mierīgam, nododot sunim šo savu mieru un pārliecību, ka Jūs zināt kā rīkoties un esat gatavs sunim palīdzēt, respektējot, ka arī viņam var būt no kaut kā bail.


Papildus rīkojies preventīvi - pakāpeniski drošā vidē pieradini suni pie dažādiem trokšņiem! Mājas fonā uzliec dažādu trokšņu, tostap salūta, skaņas, kamēr suni nodarbini ar ko pozitīvu, piemēram, spēlējoties ar mantiņu vai iedodot grauzt kaulu vai piepildītu kong mantiņu. Tādā veidā suns pamazām tiks radināts pie šāda veida trokšņiem, sākotnēji klusāk - vēlāk jau griežot skaļāk. ( !!! pie noteikuma, ja suns neizrādā nekādu satraukumu pie šīm skaņām iepriekšējā skaņas-klusuma līmenī.)

Par "My Perfect Dog"

"My Perfect Dog" ir zīmols, kas reprezentē ikvienu suni - jo ikviens suns ir perfekts, it īpaši sava mīļā saimnieka acīs!

Zīmols "My Perfect Dog" piedāvā suņu un to saimnieku apmācību, suņu uzvedības konsultācijas, seminārus saimniekiem, kā arī suņu pieskatīšanas pakalpojumus, ja dodaties atvaļinājumā un Jums jūsu mīluli nav kam atstāt uz pienācīgu aprūpi.

Saziņai

Suņu apmācības treneres & uzvedības speciālistes Līgas tel.nr.

+371 26488490

Seko "My Perfect Dog"