agresīvs suns

Pāris būtiski fakti par agresiju suņos

Kas ir agresija? Kādi ir tās veidi?

Agresija ir iekšēja sajūta, ko izraisa ārēji stimuli vai prātā atausušas atmiņas, kas raisa domas par uzbrukumu vai reālu - īstenotu uzbrukumu.

Vai agresija ir daļa no normālas suņa uzvedības?

Jā, agresija ir daļa no suņa normālas uzvedības. Agresija ir dabiska suņa reakcija, lai vai nu viņš aizsargātu sevi, savu teritoriju vai resursu, vai arī, lai nomedītu medījumu.

Agresija tiek iedalīta divās kategorijās:

1️⃣ Impulsīva jeb afektīva agresija, kas rodas dēļ konkrētajā brīdī izjustajām emocijām.
2️⃣ Instrumentālā agresija, kas ir daļa no ieplānotas stratēģijas, lai panāktu kādu rezultātu, piemēram, agresija, lai nomedītu medījumu VAI iemācīta uzvedība, lai aizdzītu iespējamo apdraudējumu prom no sevis, savas teritorijas vai resursa.

Nereti agresiju suņi izrāda zemākminēto faktoru dēļ:

1. Bailes
2. Mātes un tēva instinkts
3. Ēdiena sargāšana
4. Citu resursu sargāšana
5. Teritorijas sargāšana
6. Sāpes
7. Epilepsijas lēkmju iespaidā
8. Medību instinkts
9. Iemācīta uzvedība
10. Pārvirzīta agresija

Apkopojot šos punktus var secināt:

1️⃣ pirmie 5 punkti veido vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc suņi mēdz izrādīt un kļūt agresīvi: tas ir STRESS! Stress, kas rodas no bailēm, no tā, ka gribas pasargāt savu mazuļus, stress par to, ka jāsargā ēdiens vai cits vērtīgs resurss, vai sava teritorija.

2️⃣ iemesls, kāpēc suņi mēdz kļūt agresîvi, ir saprotams pēc 6.un 7. punkta - VESELĪBAS PROBLĒMU dēļ! Ja suns nejūtās fiziski vesels, ja viņam kaut kas sāp vai ir kāda cita veida veselības problēma, vai kaut vai šīs pieminētās epilepsijas lēkmes, tad to iespaidā suns var rīkoties agresīvi apzinàti, lai sevi pasargātu jau laicīgi, jo zina, ka nav fiziski gatavs to darīt, ja kāds viņam pirmais uzbruks, kā arī neapzināti - afekta stāvoklī, ko rada konkrētā veselības problēma, piemēram - lēkme.

3️⃣ Dabiskais MEDĪBU INSTINKTS ir vēl viens iemesls, kāpēc suņi mēdz kļut agresīvi un uzbrukt, protams, šī agresija līdz ar to tiek izrādīta pret medījamo dzīvnieku.

4️⃣ Agresija var būt iemācīta darbība.
Ja suns ir kādā konkrētā situācijā, piemēram, juties apdraudēts, nobijies un ir ar savu ķermeņa valodu komunicējis, ka vēlas, lai situācija beidzas, taču tā tik un tā turpinās,- suns uzbrūk, lai ātrāk nonāktu drošībā. Un kad tas ir nostrādājis, suns iemācās, ka citi viņa raidītie ķermeņa valodas - komunikācijas signāli netika ņemti vērā, taču agresija gan - kas nozīmē, ka vienmēr nonākot šāda veida situācijā, lai tiktu no tās vaļā uz drošību - ir jāuzbrūk!

5️⃣ Agresija var būt PĀRVIRZĪTA!
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka suns agresiju izrāda pret kādu, kam nav nekādas saistības ar konkrēto situāciju, kas likusi sunim agresijas emocijas sajust un vēlēties izrādīt pirmāmkārtām. Piemēram, situāciju, kas bieži mēdz būt iemesls pārvirzītajai agresijai - pastaigas laikā saimnieks soda suni, kārtīgi sabarot viņu - suns ir stresā, šo stresa signālus izrāda saimniekam, bet agresiju baidās izrādīt pret saimnieku, lai nebūtu vēl sliktāks iznākums, līdz ar to suns uzmetas virsū nākamajam pretīmnākošajam sunim... lūk, vēl viens iemesls, kāpēc sodīt suņus ne emocionāli, kur nu vēl fiziski - NEVAJAG!

agresīvs suns

Pāris būtiski fakti par agresiju suņos

Kas ir agresija? Kādi ir tās veidi?

Agresija ir iekšēja sajūta, ko izraisa ārēji stimuli vai prātā atausušas atmiņas, kas raisa domas par uzbrukumu vai reālu - īstenotu uzbrukumu.

agresīvs suns

Vai agresija ir daļa no normālas suņa uzvedības?

Jā, agresija ir daļa no suņa normālas uzvedības. Agresija ir dabiska suņa reakcija, lai vai nu viņš aizsargātu sevi, savu teritoriju vai resursu, vai arī, lai nomedītu medījumu.

Agresija tiek iedalīta divās kategorijās:

1️⃣ Impulsīva jeb afektīva agresija, kas rodas dēļ konkrētajā brīdī izjustajām emocijām.
2️⃣ Instrumentālā agresija, kas ir daļa no ieplānotas stratēģijas, lai panāktu kādu rezultātu, piemēram, agresija, lai nomedītu medījumu VAI iemācīta uzvedība, lai aizdzītu iespējamo apdraudējumu prom no sevis, savas teritorijas vai resursa.

agresīvs suns

Nereti agresiju suņi izrāda zemākminēto faktoru dēļ:

1. Bailes
2. Mātes un tēva instinkts
3. Ēdiena sargāšana
4. Citu resursu sargāšana
5. Teritorijas sargāšana
6. Sāpes
7. Epilepsijas lēkmju iespaidā
8. Medību instinkts
9. Iemācīta uzvedība
10. Pārvirzīta agresija

Apkopojot šos punktus var secināt:

1️⃣ pirmie 5 punkti veido vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc suņi mēdz izrādīt un kļūt agresīvi: tas ir STRESS! Stress, kas rodas no bailēm, no tā, ka gribas pasargāt savu mazuļus, stress par to, ka jāsargā ēdiens vai cits vērtīgs resurss, vai sava teritorija.

2️⃣ iemesls, kāpēc suņi mēdz kļūt agresîvi, ir saprotams pēc 6.un 7. punkta - VESELĪBAS PROBLĒMU dēļ! Ja suns nejūtās fiziski vesels, ja viņam kaut kas sāp vai ir kāda cita veida veselības problēma, vai kaut vai šīs pieminētās epilepsijas lēkmes, tad to iespaidā suns var rīkoties agresīvi apzinàti, lai sevi pasargātu jau laicīgi, jo zina, ka nav fiziski gatavs to darīt, ja kāds viņam pirmais uzbruks, kā arī neapzināti - afekta stāvoklī, ko rada konkrētā veselības problēma, piemēram - lēkme.

3️⃣ Dabiskais MEDĪBU INSTINKTS ir vēl viens iemesls, kāpēc suņi mēdz kļut agresīvi un uzbrukt, protams, šī agresija līdz ar to tiek izrādīta pret medījamo dzīvnieku.

4️⃣ Agresija var būt iemācīta darbība.
Ja suns ir kādā konkrētā situācijā, piemēram, juties apdraudēts, nobijies un ir ar savu ķermeņa valodu komunicējis, ka vēlas, lai situācija beidzas, taču tā tik un tā turpinās,- suns uzbrūk, lai ātrāk nonāktu drošībā. Un kad tas ir nostrādājis, suns iemācās, ka citi viņa raidītie ķermeņa valodas - komunikācijas signāli netika ņemti vērā, taču agresija gan - kas nozīmē, ka vienmēr nonākot šāda veida situācijā, lai tiktu no tās vaļā uz drošību - ir jāuzbrūk!

5️⃣ Agresija var būt PĀRVIRZĪTA!
Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka suns agresiju izrāda pret kādu, kam nav nekādas saistības ar konkrēto situāciju, kas likusi sunim agresijas emocijas sajust un vēlēties izrādīt pirmāmkārtām. Piemēram, situāciju, kas bieži mēdz būt iemesls pārvirzītajai agresijai - pastaigas laikā saimnieks soda suni, kārtīgi sabarot viņu - suns ir stresā, šo stresa signālus izrāda saimniekam, bet agresiju baidās izrādīt pret saimnieku, lai nebūtu vēl sliktāks iznākums, līdz ar to suns uzmetas virsū nākamajam pretīmnākošajam sunim... lūk, vēl viens iemesls, kāpēc sodīt suņus ne emocionāli, kur nu vēl fiziski - NEVAJAG!

Par "My Perfect Dog"

"My Perfect Dog" ir zīmols, kas reprezentē lieliskas un harmoniskas attiecības suņa un saimnieka starpā, kur saimnieks ir izglītots un zinošs, savukārt suns izprasts un atbilstoši aprūpēts, socializēts un apmācīts, balstoties uz pret suni ētisku, dabisku un uz motivāciju balstītu apmācību.

"My Perfect Dog" piedāvā suņu un viņu saimnieku apmācību, suņu uzvedības konsultācijas, socializācijas pastaigas suņiem, kā arī teorētiskus un praktiskus seminārus saimniekiem.

Saziņai

+371 27993370
liga@myperfectdog.lv

Seko "My Perfect Dog"

Par "My Perfect Dog"

"My Perfect Dog" ir zīmols, kas reprezentē lieliskas un harmoniskas attiecības suņa un saimnieka starpā, kur saimnieks ir izglītots un zinošs, savukārt suns izprasts un atbilstoši aprūpēts, socializēts un apmācīts, balstoties uz pret suni ētisku, dabisku un uz motivāciju balstītu apmācību.

"My Perfect Dog" piedāvā suņu un viņu saimnieku apmācību, suņu uzvedības konsultācijas, socializācijas pastaigas suņiem, kā arī teorētiskus un praktiskus seminārus saimniekiem.

Saziņai

+371 27993370
liga@myperfectdog.lv

Seko "My Perfect Dog"

PDTE-Logo2