Suns rej - kā to atrisināt 1

NOST AR RUTĪNU!

Gluži kā tas ir ar mums cilvēkiem, tāpat arī suņiem - rutīna var būt patīkama un laba, taču tā var arī radīt daudz un dažādus mīnusus suņa ikdienā.

Ja tā paanalizējam sīkāk - kas ir rutīna? Tie ir sunim ierasti notikumi, kas notiek vienā un tajā pašā laikā, vietā un veidā.
Ja konkrētais notikums un vieta ir neitrāla, tad, protams, konkrētajai rutīnai nav ne vainas. Pie tās drīkstam pieturēties.

Taču nereti notikumi vai vietas, kas ir kļuvuši par kādas rutīnas sastāvdaļu, mēdz sunim veicināt sakāpinātas emocijas - gan pozitīvas, gan negatīvas. Sunim jau apzinoties faktu, ka tūliņ kā ierasts notiks konkrētais notikums vai suns tuvojas noteiktai vietai - sunī parādās stress un sakāpinātas emocijas. Tā nu brīdī, kad konkrētais notikums notiek, suns ir jau tik emocionāli uzvilkts, ka šīs emocijas var iet pāri, tā saucamajam "emociju kausiņam". Un te nu sākas stāsts par to, kāpēc "nost ar rutīnu"!

RUTĪNA VAR RADĪT NEGATĪVU STRESU VAI FRUSTRĀCIJU

Piemēram, suns zina, ka pēc pastaigas tiks dots ēdiens. Sunim, kam ēdiens ir ļoti liels motivators, ēdienreizes tātad būs viens no dienas gaidītākajiem notikumiem. Rezultāts varētu būt šāds: katru reizi kā ejat mājās no pastaigas, suns mājas tuvumā jau sāk izteikti vilkt pavadu vai, ja iet bez pavadas, skriet arvien tālāk prom no Jums, lai ātrāk nonāktu mājās. Savukārt, nonākot mājās, suns nezina, kur vien likties aiz prieka - dīdās, skrien uz riņķi, iet uz vietu - tad pie jums, tad sēž, tad guļ - cenšas izpildīt visas iespējamās komandas vienlaicīgi, ar domu, ka tā ātrāk dabūs tik ļoti gaidīto ēdienu.

Protams, nekas traģisks jau no malas neizskatās - tomēr šī visa uzvedība liecina par stresu sunī. Un jebkura stresa situācija - neatkarīgi vai tai ir pozitīva, vai negatīva pieskaņa - tomēr uzvelk suni, kas nozīmē, ka arī citās situācijās, kas notiks tajā pašā vai tuvākajā laikā - suns reaģēs daudz uzvilktāk, ar lielāku stresa pakāpi un, iespējams pat, reaktīvi, ja kāda konkrētā situācija to motivēs.

TĀPĒC - veidojiet suņa ikdienu tādu, lai neveidotos rutīna. Tas palīdzēs Jūsu sunim būt mierīgākam un neiekrist izmisumā jeb frustrācijā. Trenējiet suni - ka daudzveidība ir laba - ka ikdienā jebkas var notikt jebkurā diennakts laikā un arī nesaistīti ar pašu suni (piemēram, pavadas paņemšana rokās, nenozīmē, ka uzreiz sunim jāsapriecājas, jo būs iešana ārā).

Respektīvi - samenedžējiet suņiem daudzveidīgu ikdienu - ne vienmēr barojiet vienā un tajā pašā laikā un veidā, tāpat neejiet pastaigās tikai pa vienām un tām pašām ierastajām taciņām, utt., un tas Jūsu suni pamazām padarīs mazāk uzvilktu, tātad mierīgāku un atvērtāku visam jaunajam un daudzveidīgajam.

Arī suņiem kaut kādas dzīves rutīnas var kļūt par garlaicīgu. Suns ir dzīvnieks, kuram ir nepieciešama daudzveidība, jauna, aizraujošana un patīkama pieredze, socializācija. Tāpēc arī pastaigu maršrutus veidojiet daudzveidīgākus - gan ilguma, gan vietas ziņā.

RUTĪNA VAR PĀRĀK POZITĪVI UZVILKT SUNI

RUTĪNA VAR KĻŪT GARLAICĪGA

Arī suņiem kaut kādas dzīves rutīnas var kļūt par garlaicīgu. Suns ir dzīvnieks, kuram ir nepieciešama daudzveidība, jauna, aizraujošana un patīkama pieredze, socializācija. Tāpēc arī pastaigu maršrutus veidojiet daudzveidīgākus - gan ilguma, gan vietas ziņā.

KĀPĒC IR BŪTISKI ATMEST RUTĪNU SUŅA IKDIENĀ?!

Tas Jūsu suni padarīs daudz optimistiskāku un mierīgāku!
Darot katru dienu vienas un tās pašas darbības (pastaigas, barošana utt.) aptuveni vienā un tajā pašā laikā un veidā, protams, ir ļoti praktiski ērti saimniekiem. Tomēr rutīna rada ekspektācijas sunī, kurām nepiepildoties var rasties negatīvas stresa emocijas.

Piemēram, ja vienmēr barojat suni uzreiz pēc pastaigas, bet kādu reizi nav iespējams suni uzreiz pabarot, jo ir jāizdara kāda steidzamāka lieta - suns var sākt kļūt ļoti nervozs, jo nesapratīs, kāpēc pēkšņi viņš netiek barots, kā tas ir parasti bijis. Savukārt šīs stresa emocijas ietekmēs suņa uzvedību arī pārējo dienu, jo suns jau būs kļūvis nedaudz vai pat ļoti "uzvilcies", atkarībā no tā cik ļoti to ēdienu suns ir vēlējies dabūt ierastajā laikā.

Taču, ja suņa ikdienu organizēsiet daudzveidīgu, nepieturoties pie rutīnas, kā arī, piemēram, izbarosiet suņa ēdiena dienas devu ik pa brīdim visas dienas garumā, apbalvojot pareizu uzvedību, Jūs celsiet suņa optimismu, paršpārliecinātību, kā arī palīdzēsiet sunim kļūt fleksiblam.
Plus šāda daudzveidīga ikdiena - kopīgas aktivitātes, barošana viscaur dienai, spēles utt. veidos un arvien uzlabos jūsu savstarpējās suņa-saimnieka attiecības!

Suns rej - kā to atrisināt 2

SUNS REJ - KĀ TO APTURĒT?

Riešana ir suņa komunikācijas veids, kādā viņš vokalizējot izpauž kaut kādas emocijas, kas konkrētajā momentā ir radušās. Tāpat riešana daudziem suņiem ir "darba rīks", jo, piemēram, dzinējsuņiem ir jāvokalizē, dzenot medījamā dzīvnieka pēdu, lai mednieks dzird un var sekot suņa norādēm.

Tomēr laika gaitā cilvēku izveidotā "pareiza suņa rokasgrāmata" nosaka, ka suņa riešana ir tā teikt - slikts tonis jeb rādītājs par suņa uzvedību. Cilvēki to uzskata par suņa uzvedības problēmu, no kuras ir jāatbrīvojas. Suns riet nedrīkst...

Tad nu šeit aprakstīsim nedaudz par to, kāpēc suņi rej un kā ar šo "uzvedības problēmu" pamazām tikt galā - mazinot suņa riešanu.

Suns rej - kā to atrisināt 1

KĀPĒC SUNS REJ

Sākotnēji vajadzētu izprast, kāpēc tad suņi mēdz riet, kas ir tas, ko viņi ar šo riešanu mēģina pateikt.

Suns rej, ja viņam ir:

> Pārāk daudz enerģijas - suns ir ļoti pozitīvi uzvilcies un nespēj vairs kontrolēt savas emocijas, tāpēc tās izpauž ar riešanu, tādā veidā cenšoties izrādīt savu pozitīvo satraukumu, prieku, sajūsmu.

> Bailes, stress, nedrošības sajūta - suns vokalizējot, mums un citiem pasaka, ka nejūtas labi konkrētajā situācijā un vēlas tikt prom no šīs situācijas, ar riešanu cenšoties aizdzīt prom konkrēto stresa/baiļu faktoru.

> Frustrācija, neapmierinātība par to, ka kaut kas nav noticis, tā kā suns ir vēlējies - pieradis. Ja sunim ir izveidojušies pieradumi - ikdienas rutīna, kur pēc viena notikuma seko cits vai pēc komandas, kas tiek izpildīta, suns vienmēr vienādi tiek apbalvots, taču kādā reizē šī ierastā situācija nenotiek tā kā tas ir ierasts, suni nepiepildās ierastās ekspektācijas un suns jūtas vīlies / neapmierināts / apmulsis, kāpēc tā tas notiek, un līdz ar to sāk riet, tādā veidā izsakot savu sašutumu / vilšanos par konkrēto situāciju, kas nav piepildījusies tā kā parasti ir pierasts.

Suns rej - kā to atrisināt 2

KO DARĪT, LAI MAZINĀTU SUŅA RIEŠANU

1. Pirmkārt, jau svarīgi būtu saprast cēloni, kāpēc suns konkrētajā situācijā rej - vai aiz prieka, vai bailēm, vai vilšanās?

Ja suns rej, jo baidās vai nejūtās labi konkrētā situācijā - saimniekam tas ir jāapzinās, jārespektē un jāpalīdz sunim no šīs situācijas tikt prom, nevis papildus vēl sunim jāsaka, cik slikti, ka viņš rej. Tātad, pirmkārt, palīdzam sunim tikt no nepatīkamās situācijas prom, tad ļaujam nomierināties, sajusties droši, un tikai pēc tam varam pamazām atkal tuvoties šai situācijai/vietai, kas sunim nav patikusi vai izraisījusi bailes un tad strādāt - mācīt sunim pareizu rīcību, mieru un pašpārliecinātību konkrētajā situācijā.

Ja suns rej, jo ir ļoti priecīgs vai pozitīvi satraukts - atkal saprotam, kas ir prieka un pozitīvā satraukuma galvenais iemesls - mantiņa, saimnieka atnākšana, varbūt kāds atpazīstams troksnis / skaņa, pēc kuras notiek kas sunim patīkams, piemēram, ēdiena trauku paņemšana /nolikšana uz galda, u.tml.
Attiecīgi saprotot, kas ir šis pozitīvais kairinātājs, ap šiem kairinātājiem - gan lietām, gan situācijām - jāstrādā ar suni uz mieru un pozitīvo asociāciju - ka visu foršo suns dabūs pēc miera, nevis pēc riešanas.

Ja suns rej, jo ir vīlies, ka kaut kas nenotiek tā kā viņš bija cerējis - saprotam iemeslu, kas rada frustrācijas emociju sunī. Konkrētajā brīdī atvieglojam situāciju sunim, piemēram, ja frustrācija radusies, jo cits suns ir tuvu, bet netiek pielaists pavisam klāt, tad atkāpieties kopā ar suni līdz tādam attālumam, kur suns ir spējīgs nomierināties un neriet. Vai otrs piemērs, ja suns, pildot komandas, ir vīlies, ka netiek pie kārotā gardumiņa tik ātri cik vēlētos, bet Jūs šo gardumu nedodat, jo suns komandu tā arī nav izpildījis, paprasiet citu komandu, kas ir priekš suņa vieglāka - kuru tas ir spējīgs izpildīt, lai varētu suni apbalvot.
Abos pieminētajos variantos, kā arī citos gadījumos, kad suns jūtas vīlies par kaut ko un sāk riet - pēc iemesla apzināšanās, riešanas novēršanas, saimniekam ir jāsāk pakāpeniski strādāt uz šīm situācijām, pamazām sunim mācot mieru - vēlamo uzvedību konkrētajās situācijās.

____

2. Ikdienā mācīt sunim mieru caur dažādiem uzdevumiem. Piemēram, motivēt suni būt mierīgam, atrodoties uz paaugstinājuma vai vietā, un par to saņemot apbalvojumu. Tāpat arī pamatpaklausības komandu pildīšana uz noturību ir labs veids, kā motivēt sunī mieru.

____

3. Iemācīt un strādāt ar uzvedības pievēršanas skaņu. Novērst un apturēt suņa riešanu ar uzmanības pievēršanas skaņu - apstiprināt suņa pareizi pieņemto lēmumu - apbalvot suni ar gardumu, uzslavu vai spēlēšanos ar mantiņu.

____

4. Sekot līdzi sava suņa emociju kausiņa piepildījumam. Ja sunim emociju kausiņš ir pārpilns, nodrošinām sunim mentāli mierīgus apstākļus gan mājās, gan ārā, lai suņa emociju kausiņš attīrītos - sakāpinātās emocijas norimtos, un pēc tam suns būtu spējīgs ar jaunu - mierīgāku dvesmu, turpināt ierastās ikdienas gaitas, nereaģējot ar riešanu prieka, baiļu vai vilšanās situācijās.

____

5. Sunim jānodrošina daudzveidīgas prāta spēles - mentālās aktivitātes, piemēram, aktivitāte ar kongu, kur iekšā ir gards ēdiens un sunim ir jāmēģina tas dabūt ārā, vai līdz galam nesagraužama un neapēdama kaula graušana, u.tml. Jebkura šāda pasīvi aktīvā aktivitāte liks sunim koncentrēties uz ko citu - ne uz riešanu, papildus mācot mieru.

____

6. Piedāvāt sunim iespēju pareizi reaģēt - neriet. Visdrīzāk jau Jūs noteikti ziniet, kurās situācijās suns ries, neatkarīgi kādu emociju (prieka, baiļu vai vilšanās) vadīts. Izdomājiet jau rīcībplānu pirms suns ir sācis riet un atbilstoši rīkojaties. Preventīva sagatavošanās šīm situācijām, laicīga noreaģēšana un pareizas uzvedības motivēšana un panākšana no suņa puses, kad suns varētu riet, ir pats svarīgākais. IZDOŠANĀS NERIET - galvenie atslēgvārdi.
Piemēram, ja nāk ciemiņi un Jūs zināt, ka suns ries no prieka vai bailēm - nepieļaujat iespēju, ka suns ir klāt brīdī, kad ciemiņi atnāk. Ieliekam suni citā telpā, iedodam tam kādu vērtīgu graužamo vai kāds no ģimenes locekļiem istabā ir kopā ar suni un motivē mieru, dodot gardumus, un laižam suni ārā no istabas tikai tad, kad suns ir mierīgs un ciemiņi visi ir sanākuši, apsēdušies un iejutušies.

____

7. Ja suns rej - rīkoties uzreiz, nevis atlikt uz rītdienu. Jo biežāk strādāsiet un panāksiet mieru konkrētajās situācijās, kad suns rej, jo arvien retāk viņš to darīs.
Saimniekam ir jāsaprot - kāpēc suns rej un kā to apturēt - parādot pareizo / vēlamo darbību. Piemēram, suns pēc ieraduma rej pie sētas uz garāmejošiem cilvēkiem. Brīdī, kad suns grasās skriet pie sētas, vai jau tur ir un rej - saimnieks pasauc suni pie sevis - vai, ja suns neatsaucas, aiziet pie suņa un ar gardumu aizvilina prom - un apbalvo ar gardumiem suni pie sevis līdz viņš ir pilnībā nomierinājies.

____

8. Ēdiena meklēšana - izbērt pa zemi/pagalmu ēdienu, lai suns pavada laiku to meklējot, tādā veidā visu uzmanību koncentrējot uz ēdiena meklēšanu, nevis - apkārt notiekošo. Suns pamazām tā iemācās ignorēt apkārt esošos kairinātājus un kļūst mierīgāks, jo ostīšanās un meklēšana ir mentālais treniņš sunim, kas suni nogurdina. (Sākotnēji šo uzdevumu jāsāk mācīt ir tur, kur suns nav sācis riet un ir spējīgs būt mierīgs, tikai tad, kad suns šo uzdevumu lieliski prot un pēc dotās komandas zina, kāds uzdevums ir jāpilda, to varam izmantot situācijās, kurās suns varētu sākt riet.)

P.S. Šo uzdevumu var aizvietot arī ar mantiņas meklēšanu, ja esat kategoriski pret to, ka suns ēd no zemes.

____

9. Apbalvot suni ikreiz, kad pamanām, ka suns ir pareizi rīkojies dažādās situācijās, piemēram, zvans pie durvīm - suns ir mierīgs = apbalvojam suni, utt.

Par "My Perfect Dog"

"My Perfect Dog" ir zīmols, kas reprezentē ikvienu suni - jo ikviens suns ir perfekts, it īpaši sava mīļā saimnieka acīs!

Zīmols "My Perfect Dog" piedāvā suņu un to saimnieku apmācību, suņu uzvedības konsultācijas, seminārus saimniekiem, kā arī suņu pieskatīšanas pakalpojumus, ja dodaties atvaļinājumā un Jums jūsu mīluli nav kam atstāt uz pienācīgu aprūpi.

Saziņai

Suņu apmācības treneres & uzvedības speciālistes Līgas tel.nr.

+371 26488490

Seko "My Perfect Dog"